Friday, May 12, 2006

Prem Mhanje Kay ?

12 comments:

soni said...

Prem manaje kai asate te sarvana mahit aahe........manun premachya pratek shbdana Thanks!!!!!!!!!!!

vidya said...

prem he jagnyach bhan asat,pavsa nantar hirav zalel raan asat,aalgat zolit padlel daan asat...

shweta said...

Prem he pahatechya veli padalel sunder swapna asata, tyatla ek ek kshan khara vhava hech devakade magan asata.....

Unknown said...

prem he tya doghanchya nasansatun vahat ast...ekmekashvay kahich disat nhi.. Tyana jagan kthin pn maran sop vatat..

yogesh sahu said...

Prem mhanje prem asta
aamcha tumcha aagdhi same asta

Manish Salawane said...

Prem Mhanje
Samajali ter bhavna ,
Pahile ter naate,
Mhatale ter shabd ...

Abhijit Gaikwad said...

PREM MHANJE,
SAMAJALI TAR BHAVANA AHE,
KELI TAR MASKARI AHE,
MANDALA TAR KHEL AHE,
THEVALA TAR VISHVAS AHE,
GHETLA TAR SHWASS AHE,
RACHLA TAR SANSAR AHE,
NIBHAVAL TAR JIVAN AHE.

Chandrkant Khyamankar said...

Prem manje kay he eka shabdat sangayach tar prem manje aasatitva ch ahe .prema shivay kon hi rahu sakat nahi..

Chandrkant Khyamankar said...

Prem manje kay he eka shabdat sangayach tar prem manje aasatitva ch ahe .prema shivay kon hi rahu sakat nahi..

vicky said...

prem..............17 varsha nantar kadat ki aapan kitihi kel tar kamich padat

Yogesh Amberkar said...
This comment has been removed by the author.
Yogesh Amberkar said...

Prem mhanje salman khan asto !!!!!!!!!!